งานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 19

ภาพบรรยากาศ บริษัทแชมป์เอชร่วมจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558

ร่วมกิจกรรม Break the World for TOP Swimmer

ร่วมกิจกรรม Break the World for TOP Swimmer วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ สยามพารากอน

ICC GO GREEN 2015

บริษัท แชมป์เอช จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม I.C.C. Go Green 2015 กิจกรรมปั่นจักรยานที่สนามเขียว รอบสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558