บริษัท แชมป์เอช จำกัด  เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังภายใต้ Brand ชั้นนำ อาทิเช่น ชุดชั้นในชาย Arrow, BSC ชุดกีฬา Mizuno, Le coq sportif กระเป๋าหนัง SARINI, BSC, Mizuno ถุงกอล์ฟ Mizuno บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน WRAP, ISO 9001:2008 นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใสภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และสังคม คู่ค้า ลูกค้า และประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • เงินรางวัลพนักงานดีเด่น
 • ของขวัญพนักงานอายุงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
 • กิจกรรมต่างๆ ตามประเพณี
 • อบรมสัมมนาส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร ธอส. 100%
 • สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แชมป์เอช จำกัด
58 ซ.เจริญราษฎร์ แยก 29-1 (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 02-689-8240 ต่อ 163, 162, 106
E-mail: personnel@champace.co.th , kanokwan@champace.co.th
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณสุรินทร์, คุณกนกวรรณ โทร 02-689-8240 ต่อ 163, 162, 106
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย – หญิง
สมัครงาน
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ : 0-1 ปี
อื่นๆ : มีทักษะในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม และมนุษย์สัมพันธ์ดี
ลักษณะงาน วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่ง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของงาน เพื่อให้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย – หญิง
สมัครงาน
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี (ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ : 0-1 ปี
อื่นๆ : มีความสามารถในการต่อรองราคาได้ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
ลักษณะงาน
จัดการเอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อ บันทึกรายการซื้อวัตถุดิบรายเดือน ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย – หญิง
สมัครงาน
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ : 0-1 ปี
อื่นๆ : มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกดีมีความคล่องแคล่ว มีความสามารถในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ดี
ลักษณะงาน
ดูแลระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร
สามารถลงรับสมัครงานใน Job ต่างๆ ดูและรับผิดชอบงานประจำด้านเอกสารและการประสารงานต่างๆ
คุณสมบัติ
เพศ : Male/Female
สมัครงาน
อายุ :  20-45 years old
การศึกษา : Bachelor Degree or Higher in related fields
ประสบการณ์ : At least 0-2 Years Merchandiser Experience
อื่นๆ : Good command english both in writing
ลักษณะงาน
Coordinate with the company section and customer. Calculate the product price.
Developing and maintaining good relationship with existing clients.
Planning and preparation of overseas exhibitions Extensive travel overseas.
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
สมัครงาน
อายุ : 20-35 ปี
การศึกษา : ปวส – ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
ประสบการณ์ : 0-1 ปี
อื่นๆ
ลักษณะงาน
บันทึกการรับจ่ายสินค้าคงคลังประจำวัน จ่ายสินค้าตามใบสั่ง จัดทำเอกสารรับคืนและเอกสารจ่ายในระบบ
ตรวจสอบสินค้าที่รับคืนจากลูกค้า ตรวจนับสินค้าคงคลัง จัดทำและจัดเก็บสินค้าตามผังที่กำหนด
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
สมัครงาน
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ : 0-1 ปี
อื่นๆ : สามารถทำงานล่วงเวลาได้, มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
ลักษณะงาน
งานเอกสารทางบัญชีทั่วไป บันทึกเอกสารทางบัญชี ลงโปรแกรมสำเร็จรูป จัดทำรายงานบัญชีด้านรับ-จ่ายประจำเดือน