SARINI  จ้าวแห่งสีสัน ได้แรงบันดาลใจจากเกาะบูราโน่ เกาะแห่งสีสันในอิตาลี  SARINI ผลิตจากหนังวัวแท้ นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย โดยผ่านกระบวนการฟอกย้อมแบบพิเศษ พร้อมการตัดเย็บอย่างประณีตดั่งงานฝีมือจากชาวอิตาลี
  หนังคัดเฉพาะความหนาพิเศษ หนาถึง 2 มิลลิเมตร ผิวหน้าเคลือบแว็กป้องกันน้ำได้เบื้องต้น ซึ่งกรรมวิธีการทำผิวหน้า นั้น ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และได้ยอมรับได้ในระดับสากล โดย BLC (หน่วยงานรับรองผลในอังกฤษ)
  ติดต่อธุรกิจเครื่องหนัง
  คุณกิ่งแก้ว วศินพรชัย โทรศัพท์ 02-689-8240 ต่อ 105
  Email : kingkaew@champace.co.th
  คุณพรทิพย์ ตั้งพจน์ทวีพร โทรศัพท์ 02-689-8240 ต่อ 133
  Email : tpornthip@champace.co.th