บริษัท แชมป์เอช จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตเสื้อผ้ากีฬา และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังฯ สินค้าเหล่านี้ได้รับการผลิตขึ้นตามระดับ มาตรฐานสากล และตรวจสอบโดยทีมงานควบคุมคุณภาพ บริษัทได้รับการรองรับคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9002 จากสถาบัน Bureau Veritas(BVQI) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 หนังสือรับรองเลขที่ 50706 และ ISO2000 โดยสถาบัน URS (United Registrar of Systems) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 หนังสือรับรองเลขที่ 4702/1 ฉบับที่4, มาตรฐาน WRAP(World Wide Responsible Apparel Production)
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552 หนังสือรับรองเลขที่ 10181.
นโยบายเรื่องคุณภาพของบริษัท คือ การทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าและการบริการ
ตรงตามความต้องการ หรือเกินกว่าความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา