บริษัท แชมป์เอช จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม I.C.C. Go Green 2015 กิจกรรมปั่นจักรยานที่สนามเขียว รอบสนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558