ภาพบรรยากาศ บริษัทแชมป์เอชร่วมจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558